For de mest almindelige kræftformer foreligger der i Danmark og Tyskland nationale evidensbaserede behandlingsretningslinjer.

Disse er imidlertid af forskellige årsager ikke helt sammenfaldene. Data for kræftbehandling bliver indrapporteret til et nationalt kræftregister i Danmark og et regionalt kræftregister i Schleswig-Holstein. Hidtil eksisterer der ingen struktur for grænseoverskridende analyse af behandlingsresultater og klinisk forskning.

Analyse & dokumentation - Læs mere