I rammen af projektet Kræftforskning Femern Bælt bliver kvaliteten af kræftbehandlingen og -dokumentationen på begge sider af Femern Bælt analyseret og sammenlignet.

Analysen munder ud i udviklingen af en handlingsplan for fremtidig fælles behandling og dokumentation af kræftdata. Formålet er at forbedre behandlingskvaliteten på begge sider af grænsen.

Analysen og handlingsplanen omfatter de 3 store kræftsygdomme brystkræft, lungekræft og tyk - og endetarmskræft.

Geografisk inkluderer opgaven Region Sjælland i Danmark og Schleswig-Holstein (Ostholstein, Plön, Hansestadt Lübeck) i Tyskland.

Analysen indeholder følgende elementer:

  • Kræftbehandlingens kvalitet på de vigtigste og mest hensigtsmæssige parametre
  • Fælles databank for fælles studier
  • Udvikling af en struktur for at evaluere data fra kliniske fælles studier 
  • Udvikling af en handlingsplan for fremtidig optimering af rutinebehandlinger.

Den fælles projektopgave bliver løst ved hjælp af Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Forebyggelse og Dokumentation, København, og Kæftregister Schleswig- Holstein, Lübeck.

Resultater af analysen - Læs mere