Indførelsen af nye behandlingsmetoder sker normalt i forbindelse med kliniske kontrollerede studier. Som del af projektet Kræftforskning Femern Bælt vil en fælles klinisk forskningsenhed blive opbygget. Den grænseoverskridende kliniske forskningsenhed med medarbejdere fra begge sider af grænsen vil deltage i kliniske studier.

Forskningssamarbejdet af partnerne dækker de hyppigste kræftformer brystkræft, lungekræft og tyktarmskræft.    

Forskningsdata vil fælles blive evalueret og erfaringer og viden i forbindelse med studier på tværs over grænsen delt. Samarbejdet omkring studierne bliver udnyttet til at udvikle fælles forskningsstrukturer i Femern Bælt Regionen. Disse kan bruges til fælles forskning og hurtig omsætning af forskningsresultater på begge sider af grænsen i fremtiden.

SCOT Studie - Læs mere