Projektpartnere har mulighed for at samarbejde omkring flere fælles studier eller fælles bedste praktikker.
Andre fælles aktiviteter kan eksempelvis omfatte:

  • Tysk-dansk retningslinje for supportivterapi og patientrehabilitering ved strålebehandling
  • Strålestudie på området metastatic spinal cord compression (rygmarvskompression).