Kræftforskning Femern Bælt deltager fælles i det allerede løbende internationale behandlingsstudie Short Course Oncology Therapy (SCOT) . SCOT studiet undersøger, om længden af kemoterapi mod tarmkræft kan reduceres fra de normale 24 uger til 12 uger uden at mindske behandlingseffekten. Det forventes at behandlingen kan give en reduktion af bivirkninger til patienten samtidigt med en reduktion af omkostninger.   

SCOT studiet er et internationalt klinisk kontrolleret forskningsprojekt, som bliver koordineret af institutionerne Cancer Research UK (CR-UK), Clinical Trial Unit i Glasgow, Scotland  og Oncology Clinical Trials Office (OCTO) i England. International chief investigator er Dr. Tim Iveson fra University Hospital Southampton. På verdensplan kræver studiet en rekruttering af mere end 9.000 patienter.

I Danmark er Ledende Overlæge Niels Henrik Holländer fra Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling , Sygehus Syd, Næstved, national investigator. Udover den Onkologiske og Hæmatologiske Afdeling, Sygehus Syd, deltager 9 andre kræftcentre i Danmark i studiet under national koordinering af Næstved. Overholdelse af danske/ EU regler for Good Medical Practice (GCP) bliver monitoreret af GCP Enhederne ved henholdsvis Københavns og Århus’ Universitetshospitalerne.

Deltagelsen af Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i SCOT forsøget bliver i Tyskland koordineret af Abteilung für Hämatologie-Onkologie, Medizinische Klinik I og Zentrum für Klinische Studien.

Hyperfraktionering af stråleterapi - Læs mere