Organisering af kræftbehandlingen
Niveauet for diagnostik og behandling af kræft og sygepleje i Femern Bælt Regionen er højt på begge sider af grænsen i Danmark og Tyskland. Men der er temmelig store forskelle i strukturen af sundhedssystemet.

Det danske sundhedsvæsen er blandt andet mere centraliseret, med højt specialiserede centre, koncentreret i forskellige dele af landet. Det tyske sundhedssystem er i kræftbehandling forbilledlig, hvad angår forsørgelsen i bopælsnærhed, korte veje og korte ventetider.

Kræftbehandlingsprocedurer i Danmark er mere standardiseret („kræftpakker”) end i Tyskland, hvilket gør behandlingen af patienter muligvis mindre individuelle. På den anden side muliggør denne standardisering en anderledes arbejdsdeling mellem for eksempel læger, stråleteknikere og sygeplejersker på de danske sygehuse. I Tyskland er en del arbejde forbeholdt læger, som må udføres af sygeplejersker i Danmark.

Projektet Kræftforskning Femern Bælt undersøger som en fælles aktivitet hvordan den onkologiske behandling på begge sider af grænsen er organiseret. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge og analysere systemerne. Projektpartnere vil bruge hinandens forskelligheder til inspiration og forbedringer af hver deres systemer til fordel for patienter, sundhedsfaglig personale og sygehusene.

Den Onkologiske og Hæmatologiske Afdeling af Sygehus Syd i Næstved har i 2012 taget en ny stråleaccelerator i drift. Denne 3. accelerator bruges som noget nyt blandt andet til at behandle prostatakræft i Næstved. Denne teknik er rutinebehandling hos den tyske projektpartner Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Igennem projektsamarbejdet vil Næstved drage nytte af erfaringen i Lübeck og blive understøttet af den tyske projektpartner.

Undersøgelsen er begrænset til de 3 store kræftsygdomme brystkræft, lungekræft og tyk- og endetarmskræft. Opgaven omfatter Onkologisk & Hæmatologisk Afdeling Sygehus Syd, Næstved i Danmark og Medizinische Klinik I, Abteilung Hämatologie-Onkologie, og Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, såvel som private kræft klinikker i Schleswig-Holstein i Tyskland.

Den fælles projektopgave bliver løst ved hjælp af konsulentvirksomheden GfK, København og Nürnberg.

Resultater af analysen - Læs mere

Faglige kompetencer - Læs mere