Arbejdsprofiler og ansvarsområder for de enkelte personalegrupper, der er involveret i kræftbehandlingen, er forskellige i Tyskland og Danmark. Projektet Kræftforskning Femern Bælt analyserer kompetencer og arbejdsprofiler for de onkologiske faggrupper:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Medicinske teknikere
  • Social-og sundhedsassistenter (SOSUer)
  • Sekretærer samt andre relevante faggrupper.

Analysen omfatter:

  • Kortlægning af kræftbehandlingsteams (sammensætning, ansvarsområder, etc.)
  • Kortlægning af kvalifikationer, kompetencer og arbejdsprofiler af faggrupperne
  • Analyse af uddannelse for ovennævnte personalegrupper.
  • Identificering af indsatsområder for en Kræftforskning Femern Bælt udveksling på tværs over grænsen for personale involveret i kræftbehandlingen hos projektpartnere.

Videreuddannelse - Læs mere