Personaleudveksling og videreuddannelse

I løbet af projektperioden foregår der en udvekslings for de personalegrupper, der er involveret i kræftbehandling og patientpleje hos begge projektpartnere. Udvekslingen sigter på at forbedre kompetencer for personale i begge regioner til særlige opgaver og teknikker gennem erfaringsudveksling.

De respektive personalefaggrupper lærer for eksempel gennem fælles workshops eller flere dages praktikophold hos den anden projektpartner forskelle i arbejdskulturen og arbejdsorganiseringen at kende og kan bruge det til at forbedre deres egne arbejdsvilkår.

Udvekslingen vil også styrke netværksdannelsen mellem de deltagende personalegrupper og enkelte personer.

For at mindske sproglige barrierer for kommunikationen mellem projektpartnere, får deltagere mulighed for at forbedre deres sprogkundskaber på sprogkurser i tysk og dansk.