Projektpartnere i Kræftforskning Femern Bælt projektet er

Den danske projektpartner er lead partner i projektet med det overordnede ansvar for gennemførelsen og styringen af projektet.

Projektpartnere i Lübeck arbejder desuden sammen med:


Projektpartnere er respektive de største specialiserede kræftbehandlingshospitaler på hver deres side af Femern Bælt. Til trods herfor eksisterede der ved projektstart praktisk talt ikke noget grænseoverskridende samarbejde inden for kræftbehandling og klinisk forskning. Projektet Kræftforskning Fehmarn Bælt definerer dermed et helt nyt virkefelt.

Samarbejdet vil gennem falles forskning, erfaringsudveksling og vidensdeling videreudvikle kvaliteten af kræftbehandlingen på begge sider af Femern Bælt. Netværksdannelsen mellem de to centre vil styrke sundhedsvæsnets attraktivitet og konkurrencedygtighed i regionen.

Onkologi & Hæmatologi Sygehus Syd - Læs mere