Universitetsklinikum Schleswig-Holstein

Universitetsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) er et af de største sygehuse i Tyskland og det eneste sygehus i Schleswig-Holstein, som yder maksimalpatientbehandling. Fordelt på centre i Kiel og Lübeck favner klinikken hele det medicinske spektrum.

Samtidigt er klinikken den største arbejdsgiver i Schleswig-Holstein. Patienterne profiterer af samarbejdet mellem forskning og medicinsk behandling: 2000 læger og forskere sørger sammen med 3600 sygeplejepersonale fordelt på 80 klinikker og institutter for fremragende tværfaglige diagnose og terapi. En af klinikkerne af Universitätsklinikum Schleswig-Holstein er Klinik für Strahlentherapie i Lübeck.

Klinik für Strahlentherapie
Klinik für Strahlentherapie ved Universität Lübeck er beliggende på Campus Lübeck, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Opgaverne af Klinik für Strahlentherapie er bl. a. medicinsk behandling, forskning og undervisning.

Opbygning og organisering af Klinik für Strahlentherapie
I Tyskland er stråleterapi et særskilt fagområde der omfatter strålebehandling og behandling af tumorer med medikamenter. Den medicinske onkologi og hæmatologi er en del af fagområdet interne medicin. Derimod omfatter fagområdet onkologi i Danmark  medicinsk onkologi samt strålebehandling (i Tyskland er det to adskilte fagområder).

 Det tekniske udstyr omfatter:

  • 2 acceleratorer (type Varian Trilogy, som i Næstved), yderligere et ExacTrac positioneringssystem for høj præcision strålebehandling
  • 2 HDR brachyterapiapparater
  • 1 PET-CT til planlægning af strålebehandling (i samarbejde med Klinik for Radiologi og Nuklearmedicin)
  • 1 terapisimulator.

Desuden har klinikken en sengeafdeling med 12 senge til radioonkologiske patienter, inklusiv en palliativ enhed. Sengeafdelingen er del af en onkologisk afdeling og drives i samarbejde med den Hæmatologiske-Onkologiske Afdeling af Medizinische Klinik I.

Ledere af Klinik für Strahlentherapie er Prof. Dr. Jürgen Dunst og Prof. Dr. Dirk Rades. Leder af specialområdet brachyterapi er Prof. Dr. Gyorgy Kovacs. Ledende medicinsk-tekniske radiologiassistenter (MTRA) er Elvira Möller og Gabi Seifarth.

Patientbehandling og opbygning af klinikken
Klinikken er moderne indrettet og tilbyder et komplet sortiment af moderne strålebehandling herunder adskillige specialbehandlinger (for eksempel brachyterapi, helkropsstrålebehandling før knoglemarvstransplantationer, palliativ terapi). Behandlingen af patienter sker i tæt samarbejde med praktiserende læger, praktiserende speciallæger, andre sygehuse og private klinikker.

Forskning
Klinikken har tre professorater for stråleterapi:

  • Prof. Dr. Jürgen Dunst, Klinikdirektør, professor for stråleterapi
  • Prof. Dr. Dirk Rades, Klinikleder, professor for stråleterapi med speciale i  kombinationsbehandling og palliativ stråleterapi
  • Prof. Dr. Gyorgy Kovacs, Leder for specialområde interdisciplinær brachyterapi, professor for brachyterapi.

Forskningen af Klinik für Strahlentherapi fokuserer på behandlinger der kombinerer stråleterapi med medicinsk tumorbehandling, brachyterapi, palliativ strålebehandling og videreudvikling af tekniske procedurer (f. eks i samarbejde med Zentrum für Medizintechnik der Universität Lübeck). Klinikken arbejder desuden sammen med CyberKnife Zentrum Norddeutschland i Güstrow i det nordlige Tyskland.

Undervisning
Klinik für Strahlentherapie bidrager til uddannelsen af lægestudenter ved Universität Lübeck. Hvert år bliver der omkring 220 medicinstuderende uddannet. Hertil kommer, at Klinik für Strahlentherapie er involveret i andre kurser på universitetet i Lübeck, såsom medicinteknik, master uddannelser på Fachhochschule Lübeck, uddannelsen af medicinsk-tekniske radiologiassistenter (MTRA) og videreuddannelsen af læger.

På klinikken er altid fire eller fem læger under uddannelse som speciallæger for strålebehandling. Uddannelsen til speciallæge tager fem år.

Medizinische Klinik I, Abteilung Hämatologie-Onkologie, UKSH
Der består et tæt samarbejde mellem Zentrum für Strahlentherapie og Medizinische Klinik I, Abteilung Hämatologie-Onkologie, UKSH, både hvad angår behandling af kræftpatienter og projektet Kræftforskning Femern Bælt.