Struktur Sygehus Syd
Sygehus Syd omfatter 7 offentlige sygehuse i Region Sjælland. Sygehus Syd varetager basissygehusfunktioner og regionsfunktioner for ca. 820.000 borgere i Region Sjælland, bestående bl.a. af Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Et af Sygehus Syds sygehuse er Næstved Sygehus, som behandler patienter i 18 afdelinger og som har den største onkologiske afdeling i Region Sjælland.

Behandlingstilbud Onkologiske & Hæmatologisk Afdeling
Den Onkologiske & Hæmatologisk Afdeling i Næstved tilbyder behandling af brystkræft (cancer mammae), tyk- og endetarmskræft (colo-rectal-cancer), lungekræft (cancer pulmonis), kræft i urinblæren, kræft i bugspytkirtlen (cancer pancreatis) og fra 2013 også prostatakræft (cancer prostatae).

Patientbehandlingen sker i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Planlægningen af behandlingen sker ved de såkaldte Multidisciplinære Konferencer og sædvanligvis i rammerne af de nationale såkaldte „pakkeforløb”.

Efter behov bliver behandlingen afstemt med de onkologiske og kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Herlev Hospital, de eksperimentelle kræftafdelinger i Danmark og Second Opinion Udvalget.

Afdelingens opbygning
Den Onkologiske & Hæmatologiske Afdeling består af:

  • Kemoterapi-ambulatorium med 25 behandlingspladser og ca. 35.000 besøg/år
  • Stråleterapi med 2 acceleratorer (Varian Trilogy med Cone-Beam-CT) og ca. 11.000 behandlinger (fraktioner)/år (til maj 2012); fra maj 2012 er en 3. accelerator i fuld drift
  • Onkologisk sengeafdeling med 20 senge.


Afdelingsledelsen består af Ledende Overlæge Niels Henrik Holländer og Ledende Oversygeplejerske Hanne Rode. Afdelingen har i alt ca. 150 fultidsstillinger for læger, sygeplejerskser, radiografer, fysikere, forløbskoordinatorer, lægeskretærer, psykologer og teknikere, heraf 9 speciallæger.

Uddannelse af speciallæger
Der er ansat ca. 4 onkologiske og hæmatologiske kursister i introduktionsforløb og i hoveduddannelsesstillinger.

Forskning og Klinisk Forsknings Enhed
Afdelingen har sin egen Klinisk Forsknings Enhed (KFE) med 4 forskningssygeplejersker.

UKSH - Læs mere