Kort om projektet

Selv om diagnostik, behandling og pleje af kræftpatienter i Femern Bælt Regionen  på begge sider af grænsen er på højt niveau, er der relativt store forskelle i sundhedsvæsenets strukturering. Organisering af sundhedsydelser og arbejdsprofiler af lægepersonale og andre sundhedsfaglige grupper adskiller sig fra hinanden.

Sygehus Syd, Næstved, i Danmark og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, i Tyskland er respektive de største specialiserede kræftbehandlingshospitaler i regionen og geografisk set tætte naboer. Til trods herfor findes der praktisk ikke noget grænseoverskridende samarbejde inden for behandling og klinisk forskning.

Indenfor rammerne af projektet „Kræftforskning Femern Bælt” (KFFB) vil projektpartnere drive et grænseoverskridende samarbejde. Samarbejdet vil gennem falles forskning, erfaringsudveksling og vidensdeling videreudvikle kvaliteten af kræftbehandlingen på begge sider af Femern Bælt.


Fokusområder
Fokusområder af projektet er:

  • Grænseoverskridende klinisk forskning

  • Grænseoverskridende dokumentation og analyse af behandlingsresultater

  • Analyse af kompetencer og fælles videreuddannelse af fagpersonale indenfor kræftbehandling


Finansiering
Projektet Kræftforskning Femern Bælt er støttet af EUs INTERREG IV A program, Europæisk Fond for Regionaludvikling . Projektet har en budgetramme på samlet 1.424.244 € (10.621.154 kr.). Tilskuddet fra EU INTERREG IV A udgør 976.538 €  (7.282.431 kr.). Projektpartnere bidrager med en egenfinansiering på 447.706 € (3.338.724 kr.).

Projektmål - læs mere