Projektaktiviteterne er samlet i 3 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1
Afprøvning af nye behandlinger i kliniske kontrollerede studier.

  • Etablering af en fælles klinisk forskningsenhed med personale fra begge partnere
  • Aktivering af fælles klinisk kontrollerede forskningsprojekter.


Arbejdspakke 2
Grænseoverskridende dokumentation af kvaliteten af kræftbehandlingen.

  • Analyse af behandlingskvaliteten i kræftregistre og kliniske databaser
  • Opbygning af fælles datastruktur til de fælles videnskabelige forskningsprojekter.


Arbejdspakke 3
Fælles efter- og videreuddannelse samt udveksling af medicinsk og paratmedicinsk personale.

  • Analyse og evaluering af organiseringen af den onkologiske behandling på begge sider af grænsen
  • Analyse af kompetencer og arbejdsprofiler for de onkologiske faggrupper: læger, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter (SOSUer), sekretærer samt andre relevante faggrupper
  • Udveksling af personalegrupper og etablering af fælles træningsprogrammer.

Tidsplan - Læs mere