Fælles forskning
Partnere deltager fælles i klinisk kontrollerede studier om nye behandlinger af de hyppigste kræftsygdomme og etablere en fælles kræftforskningsenhed. Dermed vil projektet bidrage til, at Femern Bælt Regionens patienter hurtigt og effektivt kan drage nytte af resultaterne i det daglige.

Fælles evaluering af kræftdata og -forskning
Projektet skal resultere i opbyggelsen af en fælles datastruktur for grænseoverskridende analyse af behandlingsresultater og klinisk forskning. 

Videns- og erfaringsudveksling
Partnerne vil gennem videns- og erfaringsudveksling inspirere hinanden og lære af hinandens behandlingstilrettelæggelse til fordel for en forbedring af kræftbehandling af Femern Bælt Regionens patienter.

Netværksdannelse
Gennemførelsen af projektet skaber nye samarbejdsstrukturer og –netværk indenfor kræftbehandling. På lang sigt skal det kooperative fællesskab opbygge og åbne et dynamisk grænseoverskridende marked for sundhedsydelser og styrke sygehusvæsnets attraktivitet på begge sider af grænsen.

Projektaktiviteter - læs mere